بسلامتی ڪودڪی گریه میڪرد ... | بلاگ

بسلامتی ڪودڪی گریه میڪرد ...

تعرفه تبلیغات در سایت

بسلامتی ڪودڪی گریه میڪرد و میگفت :
هیچ ڪسی با مـــن بازی نمیڪنه!
تو دلم گفتم:
تو بزرگ شو روزگـــــار
بازیهای زیادی باهات میڪـنه.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت: 10:14