حکـــــــــــــــــــــایت من…

ساخت وبلاگ

حکـــــــــــــــــــــایت من...

حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت...

دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت...

حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد...

زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد...

گریه کرد اما اشک نریخـــــــــــــــــت...

حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه...

پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود...

حکایت من,حکایت,حکایت منصور حلاج,حكايت من,حکایت من این همه نیستم,حکایت من ترن,حکایت من و امام زمان,حكايت,حکایت منطق الطیر,حکایت من سمیرا,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت: 10:14