به انسان بودنت شک کن !

ساخت وبلاگ
چکیده : چه زیبا گفت فروغ فرخزاد : اگر مستضعفی ديدی ، ولي از نان امروزت به او چيزی نبخشيدی ، به انسان بودنت ... با عنوان : به انسان بودنت شک کن ! بخوانید :

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد :

اگر مستضعفی ديدی ،
ولي از نان امروزت

به او چيزی نبخشيدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر چادر به سر داری ،
ولي از زير آن چادر

به يک ديوانه خنديدی
به انسان بودنت شک کن!

اگر قاری قرآنی ،
ولي در درکِ آياتش

دچارِ شک و ترديدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر گفتی خدا ترسي ،
ولي از ترس اموالت

تمام شب نخوابيدي ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر هر ساله در حجّي ،
ولي از حال همنوعت

سوالي هم نپرسيدي ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر مرگِ کسی ديدي ،
ولي قدرِ سَري سوزن

ز جاي خود نجنبيدي ،
به انسان بودنت شک کن .......

به انسان بودنت شک کن اگر,به انسان بودنت شک کن شاعر,به انسان بودنت شک کن فروغ فرخزاد,به انسان بودنت شک کن اگر قاری قرآنی,به انسان بودنت شک کن,به انسان بودنت شک کن اگر مستضعفي ديدي,به انسان بودنت شک کن از کیست,به انسان بودنت شک کن فروغ,به انسان بودنت شک کن از فروغ فرخزاد,شعر به انسان بودنت شك كن,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت: 10:15